DADIKA

duchovné poradenstvo

Úvod
Pomoc
Predpovede
Čistenie
Akcie
Kontakt
Referencie

BUDÚCNOSŤ

V mojej práci sa orientujem najmä na budúcnosť. Zameriavam sa na križovatky života, navrhujem korekcie budúcich skutkov a smerovania. Podľa názoru klientov, mám v tejto oblasti veľkú úspešnosť. Je až úsmevné, keď sa ľudia vracajú a pýtajú sa: „Ako ste to mohli vedieť?“. Do minulosti sa vraciam len na želanie klienta. Keď sa však súčasný problém viaže na ňu, musíme sa pri ňom zastaviť. Prítomnosť často škrípe práve vďaka minulosti.

OSUD

Každý človek sa narodí so základnou karmou. Svoju budúcnosť - osud si však tvorí svojimi rozhodnutiami a činmi. Na sedeniach s klientom sa jasne ukáže, akých chýb sa dopustil. Odporučím mu správny postup krokov, ktoré má spraviť. S mojou pomocou tak dokážete zvrátiť osud vo svoj prospech. Je to jedna z mojich hlavných úloh. Veľa ľuďom som zmenila život, hoci tomu spočiatku neverili. Správnou radou, či usmernením dokážem v človeku objaviť vlastnosti a energiu o ktorých vôbec netušili.

ZDRAVIE

Je veľmi dôležité pre každého z nás. Mám veľa klientov, u ktorých som odhalila diagnózu už na začiatku nebezpečného ochorenia. Bolo možné včas zahájiť správnu terapiu a dnes sa tešia pevnému zdraviu.