DADIKA

duchovné poradenstvo

Úvod
Pomoc
Predpovede
Čistenie
Akcie
Kontakt
Referencie

VZŤAHY, LÁSKA, PARTNERSTVO

Pomoc pri zásadných životných rozhodnutiach, charakteristika partnera, čo od neho možno
očakávať, orientácia v živote.
Predpovede vývoja a smerovania
vzťahov. Finančné problémy.
Nevera, jej potvrdenie - vylúčenie.
Riešenie konkrétnej situácie.

VÝCHOVA DETÍ

Problémy pri výchove detí. Vzťah k rodičom, vzťahy s rovesníkmi, problémy v škole, drogové závislosti (potvrdenie - vylúčenie), liečenie, konflikty v rodine, výber partnera.

KARIÉRA

Hľadanie nového zamestnania. Poradenstvo pri zmene zamestnania. Nový zamestnávateľ, čo možno očakávať na novom pracovisku, ako treba postupovať, čoho sa treba vyvarovať. Charakteristika nového
kolektívu, predpovede
kariérneho rastu
.

PODNIKANIE,
INVESTÍCIE

Postavenie podniku na trhu, pomoc pri zásadných rozhodnutiach o smerovaní firmy, korekcie ďalšieho vývoja. Predpovede úspechu - neúspechu. Pomoc pri správnej voľbe oblasti podnikania, kľúčového i súvisiacich produktov. Konkurencia, jej vývoj a smerovanie, návrh krokov, ako nad ňou zvíťaziť. Pomoc pri výbere zamestnancov (vlastnosti, schopnosti, prínos pre podnik /kladný - záporný/). Predpovede ich ďalšieho správania sa vo firme.